ಆರೋಗ್ಯ

ವಿದೇಶಿಯರ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಯೋಗ

  ಮೂಲದ ಯೋಗಾಸನ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ಹಂಪಿ ಮುಂತಾದೆಡೆ ವಿದೇಶಿರಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಹೈಟೆಕ್ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ, ಉತ್ತರಖಂಡದ ರಿಷಿಕೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಾವಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, […]