ಎಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 99 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ

ಯಾಕೋ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಲ್ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 99 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*