ಎಸ್.ಐ.ಓ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ

ಎಸ್.ಐ.ಓ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.ದೇಶದ,ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ನೈಜ ವಿಚಾರಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಣ,ಉದ್ಯೋಗ,ಪರಿಸರ,ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಚುನಾವಣಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*