ಕಾರ್ಕಳ

ಕಾರ್ಕಳದ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪುಣೆ ಸ್ನೇಹಮಿಲನ

ಶ್ರೇಷ್ಠ  ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ, ಅನನ್ಯ ಸಾಧಕರುಗಳ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರವೊಂದಿದ್ದರೆ  ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾ   ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ, […]