ಹಣಕಾಸು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ 100 ಕೋಟಿ!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ರೂ. 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ! 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು 100 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 11 ಜನರ ವೇತನ 50-100 ಕೋಟಿ ನಡುವೆ ಇದೆ. 58 ಮಂದಿ ರೂ. 25-50 ಕೋಟಿ […]

ಹಣಕಾಸು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ […]